Priėmimas į Šiaulių universiteto Tęstinių studijų institutą

Prisijungimas administracijai

Asmens duomenys Asmens dokumentas Namų adresas
Asmens kodas Dok. tipas Gatvė
Vardas Dok. nr. Namo nr. Buto nr.
Pavardė Išdavimo data Gyvenvietė
Pilietybė Galiojimo data Miestas
Dok. išdavė Pašto kodas LT- Tel. nr.
El. paštas

Išsilavinimas Baigta aukštoji/aukštesnioji mokykla Studijų baigimo diplomas
Įgytas išsilav. Baigta mokykla* Blanko pavad.
Prof. kvalifik. Mokyklos kodas Blanko kodas
Kval. laipsnis Mokyklos tipas Serija
Baigta stud. pr. Mok. savivaldybė Numeris
Užsienio kalba Stud. metai nuo iki Išdavimo data
Pedag. darbo stažas Išdavusi valstybė
Studijų forma

Duomenys apie darbovietę
Pavadinimas Adresas Pareigos

Norima studijuoti studijų programa

Prie prašymo pridedu šiuos dokumentus:
aukštojo išsilavinimo diplomo kopija;
aukštojo išsilavinimo diplomo priedo(-ų) kopijos;
akademinė pažyma;
rekomendacija iš darbovietės;
1 fotonuotrauka (3 x 4 cm);
paso asmens duomenų puslapio kopija arba asmens tapatybės kortelės kopija;
dokumento, įrodančio pavardės keitimą, kopija, jei ne visi pateikti dokumentai yra ta pačia pavarde;

* Jeigu mokyklų sąraše nerandate savo baigtos aukštosios/aukštesniosios mokyklos, tikslų tos mokyklos pavadinimą siųskite el. paštu ist.studp@cr.su.lt
- neaktyvūs laukai
- privalomi laukai
- neteisingai užpildyti laukai
Pastaba. Atspausdinus dokumentą duomenų redagavimas nebegalimas